Hsp Opleiding

Gepubliceerd mei 20, 22
6 min read
Hsp TrainingWat Is Holistisch

Holistische Therapeut

We wisselen theorie af met heel veel oefenen; er wordt wel bereidheid van je gevraagd om je open te stellen en door alle lagen heen te gaan. Ik begeleid je daarbij en waak ervoor dat er niets onafgemaakt blijft en je steeds “afgerond” naar huis kunt. Kijk hier om te zien of deze opleiding iets voor jou is en voor uitgebreide informatie.

Hoog SensitiviteitHoog Sensitiviteit

Onze vakspecialisten die de lessen verzorgen in de opleiding, spelen goed in op de onderwijsbehoeften die er zijn. Ze bezitten de alle vaardigheden om het vak goed en praktijkgericht aan te leren. Met de ondersteuning van de docenten leer je, in de breedte, alle competenties die nodig zijn om een kind met diverse gedrags- en sociaal-emotionele problemen hulp te kunnen bieden.

Energetische Therapie

Wil je jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling een nieuwe impuls geven? Wil je een eigen praktijk beginnen? Of je bent al therapeut/coach en wil je jouw cliënten nog beter helpen? Bij de Regenboog vind je de juiste studie, ook als je in je persoonlijke leven op zoek bent naar zingeving en verdieping - cursus reiki.

Wat leer ik in de opleiding Energetisch Coach? Intuïtie en een ontwikkelde sensitiviteit zijn belangrijke gereedschappen voor een energetisch coach. Denk hierbij aan het vermogen om informatie te ontvangen en te begrijpen, die voorbij de zintuigelijke waarneming gaat. Opleiding Holistisch Therapeut. In de opleiding wordt dan ook veel ruimte gegeven aan het ontwikkelen, verfijnen en verdiepen van deze intuïtie.

Energetisch Therapeut Opleiding

Tijdens het klassikale onderwijs is er veel ruimte om hier praktische ervaring mee op te doen. Tijdens de opleiding wordt er, vooral in Module 1, veel aandacht besteed aan je persoonlijke proces, terwijl Module 2 meer is gericht op coaching. Om een goed Energetisch Coach te kunnen zijn is het van groot belang om inzicht te krijgen in eigen thema’s en terugkerende patronen, om een zo zuiver mogelijk instrument te kunnen zijn in de begeleiding met een cliënt.

Zeker cliënten die hooggevoelig zijn, zullen veel baat hebben bij deze energetische aanpak. Maar ook andere mensen die graag het contact met hun natuurlijke intuïtieve aard willen herstellen of het contact met hun gevoel willen versterken, zijn bij een Energetisch Coach aan het goede adres. Wie zijn mijn medestudenten? De opleiding Energetisch Coach wordt gevolgd door mensen die van energetische therapie hun beroep willen maken en professionals die hun bestaande praktijk willen uitbreiden met nieuwe vaardigheden.

Opleiding Holistisch Therapeut

  • Reiki Trainer
  • Holistisch Energetisch Therapeut
  • Holistisch Coach
  • Online cursussen
Reiki OpleidingOpleiding Holistic Coach

Structuur opleiding Energetisch Coach, De opleiding bestaat uit 2 modules van elk 14 lesdagen. De volgende onderwerpen komen aan bod:Waarnemen van levensenergie bij jezelf en de ander. Inzicht en begrip van de zeven energiecentra: de chakra’s. Leren werken met de verschillende energieën van de chakra's. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel bewustzijn ontwikkelen.

Om door te kunnen naar jaar 2 moet je laten zien dat je actief aan de slag gegaan bent met de aangeboden kennis en dat je voldoende zelfinzicht en gronding ontwikkeld hebt. Aan het begin van het jaar wordt toegelicht hoe je hierop beoordeeld wordt. In Module 2 werk je in oefenbijeenkomsten met elkaar en behandel je een proefcliënt tijdens 3 sessies.

Spirituele Opleidingen

De opleiding wordt afgesloten met zowel een theorie- als een praktijk examen - Holistisch coach opleiding.

Wij zijn coaches van beroep. Opleiding Healing. Deskundig in het begeleiden van mensen naar ander gedrag als zij dat willen en kunnen. Wij geloven er in dat je er aan toe bent om anderen te begeleiden als je de professionele kennis en kunde van dit vak beheerst en als je er als persoon klaar voor bent.

Opleiding Holistisch Therapeut

Zo ontstaat dat zij zich anders voelen en onvoldoende begrepen worden. Met vaak grote gevolgen voor het kind en het gezin. Als oprichtster en hoofddocent van het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heb ik decennialang onbewust in die situatie geleefd. Mijn zoektocht naar mij, Zelf staat beschreven in ‘het ontstaan van het Nieuwetijdscentrum.’ Die lange zoektocht en vele jaren verdieping daarna hebben ertoe geleid dat ik het centrum heb opgericht dat werkt vanuit een unieke visie op het opleiden van therapeuten voor nieuwetijdskinderen en het gezin.

De opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind was geboren. Wij bieden jou een bijzondere leer- en ontwikkelomgeving. Een plek voor volwassenen die hun hoog sensitiviteit als kracht willen gaan inzetten. Om van daaruit nieuwetijdskinderen en gezinnen professioneel te kunnen begeleiden. We zien ons centrum als een ontmoetingsplek. Een veilige omgeving waar de echte ontmoeting onze werkruimte is - opleiding reiki.

Opleiding Holistisch Coach

We laten jouw bewustzijn groeien door een steeds dieper inzicht in ingesleten, vaak onbewuste patronen en dynamieken. Veelal door traumastukken met daaraan verbonden overlevingsmechanismen, ontstaan in je jeugd en doorgegeven vanuit de familielijn of vanuit vorige levens. Wij geven jou hiervoor de handvatten en houden jou de spiegel voor zodat je de verantwoordelijkheid voor jezelf kunt nemen.

Processen van toelaten, overgave, acceptatie en uiteindelijk loslaten wat jou niet langer meer dient. De weg naar heel worden, het weer stromen van jouw energie en groter worden van jouw innerlijk licht. Je komt steeds meer in verbinding met je, Zelf, met wie jij in essentie bent. In onze visie is het bereiken van die verbinding met je, Zelf een absolute voorwaarde om later succesvol nieuwetijdskinderen en hun gezinnen te kunnen begeleiden.

Erkende Reiki Opleiding

Opleiding Holistisch TherapeutOpleiding Holistisch Coach

De weg die jij daarvoor tijdens de opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind doorloopt vormt het fundament van de behandelingen die jij later als professioneel therapeut gaat toepassen - Cursus Energetisch Therapeut Allround. Onze belofte aan jou, Het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heeft al vele jaren een vooraanstaande positie in het opleiden van holistische therapeuten voor het nieuwetijdskind en zijn gezin.

Dit typeert wie we zijn. Dat zul je vanaf de eerste minuut ervaren - Opleiding tot Holistisch Therapeut. Alles binnen ons centrum is erop gericht om jou met volle aandacht en liefde echt bij jezelf te laten thuiskomen. Opleiding Reiki Therapeut. En je op te leiden tot een betekenisvol holistisch therapeut. Dat is onze belofte aan jou! En daarmee werken wij aan onze missie.

Opleiding Holistisch Therapeut

Opleiding Energetisch TherapeutReiki Cursus

Deze hebben wij verwoord in onze visie op therapie voor het nieuwetijdskind en het gezin. Dit is waar onze opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind voor staat. De hoofdlijnen van deze visie, die zijn vertaling vindt in de opleiding, hebben we als volgt beschreven:Het kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte! Achter deze feitelijke conclusie gaat een hele wereld schuil.

Het nieuwetijdskind spiegelt met zijn gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van zijn ouders. Hij helpt zijn ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt. Daarna ontstaat er vaak een periode waarin zijn ‘anders zijn’ in gedrag naar buiten en voren komt.

Holistische Geneeskunde Opleiding

Te worden erkend, bevestigd en serieus genomen te worden in wie hij werkelijk is. In feite wil dit kind maar één ding: de onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders. De ouders en de omgeving begrijpen deze onderliggende boodschap meestal niet. De reguliere hulp die bij gedragsproblemen van het kind aangeboden wordt is bijna altijd primair gericht op het gedrag van het kind.

Lichaamsgericht Energetisch TherapeutOpleiding Holistisch Therapeut


In onze visie is die aanpak niet de juiste. Geen symptoombestrijding, maar aanpak van de oorzaak! Onze holistische therapeutische aanpak is volledig maatwerk, gericht op het kind en het gezin. Het gedrag van het kind is de ingang van de therapie. Wij brengen in beeld op welk niveau het spiegelgedrag tot uiting komt: op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, collectief of galactisch niveau.


Hebben HSP ers wel vrienden?

Hooggevoelige personen worden vaak als prettige vrienden ervaren. Zo zijn ze over het algemeen zorgzaam en attent. Toch is juist vaak deze groep die teleurgesteld raakt in hun vrienden.

Waar hebben hoogsensitieve mensen last van?

HSP of hoogsensitieve personen zijn meer dan andere mensen gevoelig voor prikkels zoals geluiden, bewegingen, aanraking en licht. Dankzij hun sensitiviteit pikken HSP'ers ook meer abstracte dingen op, zoals de sfeer in de kamer waar ze binnenkomen of de stemming van de mensen waarmee ze praten.

Wat is het verschil tussen hooggevoelig en hoogsensitief?

Hooggevoeligheid is, in tegenstelling tot hoogsensitiviteit, niet aangeboren en gaat over een verhoogde kwetsbaarheid of overgevoeligheid die zich uit in een (over)emotionele reactie. “Die kan ontstaan door een opstapeling van stress die niet tijdig heeft kunnen ontladen.

Hoeveel procent van de bevolking is hooggevoelig?

Maar liefst 15 tot 20 procent van de bevolking blijkt hooggevoelig te zijn. Het merendeel van de HSP's (Hoog Sensitief Personen) weet dit echter niet van zichzelf. Ze voelen zich anders, vaak al sinds hun kindertijd, maar hebben geen idee hoe ze van anderen verschillen.
Holistische Therapie

Meer van Massage therapie

Navigation

Home

Latest Posts

Fysiotherapie

Published Feb 12, 23
3 min read

Fysiotherapie

Published Oct 25, 22
10 min read